Informujemy, że trwają prace nad kroniką klubu Relax Radziwiłłów.

Zbieramy historyczne zdjęcia, gadżety, ale również wspomnienia - nazwiska zawodników, trenerów, działaczy, którzy zapisali w niespełna 50-letniej historii naszego klubu. Osoby chcące wesprzeć Klub w tym przedsięwzięciu prosimy o kontakt mailowy - historia@relaxradziwillow.pl

1. Przesyłając zdjęcia prosimy o:
- podanie imion i nazwisk osób, które znajdują się na zdjęciu
- wskazanie roku, w którym zdjęcie zostało wykonane

2. Przesyłając imiona i nazwiska zawodników, trenerów o wskazanie roku/lat, w których byli związani z Klubem.

3. Cenne będą również wspomnienia i fakty z życia Klubu, szczególnie z początków jego istnienia. 

Czekamy na Wasze materiały!

#HistoriaRelaxu
historia@relaxradziwillow.pl