W dniu 18 czerwca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego podpisano kolejne umowy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętych inicjatywą LEADER w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Gminny Ludowy Klub Sportowy „RELAX” Radziwiłłów - beneficjent z obszaru Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki otrzymał wsparcie w wysokości 88 000,00 zł, które zostanie przeznaczone na wykonanie systemu nawadniania i renowacji boisk piłkarskich.