Pliki do pobrania

 
 Zgoda na udział dziecka w treningach w związku z koronawirusem [pobierz]

 Zgoda na udział dziecka w zajęciach sportowych
 Informacje przed Obozem Sportowym Szkółki [pobierz]

 Informacje przed obozem i lista rzeczy do zabrania przez dzieci. 
 Upoważnienie do przetwarzania danych osobowych (RODO) [pobierz]

 Wypełniają rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez Relax Radziwiłłów. 

 
-------- 
 Zgoda rodziców na udział dziecka w treningach  Szkółki Piłkarskiej Relax Radziwiłłów [pobierz]

 Wypełniają rodzice dzieci uczęszczających na zajęcia organizowane przez Relax Radziwiłłów. 

 
-------- 
Deklaracja gry amatora [pobierz]

Dokument Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej dla wszystkich zawodników biorących udział w rozgrywkach. 

 
--------
Deklaracja Członka Klubu Relax Radziwiłłów [pobierz]

 

 
--------
Karta kwalifikacyjna uczestnika wypoczynku [pobierz]

Wypełniają rodzice, których dzieci wyjeżdżają na Obóz Sportowy