Zarząd GLKS Relax Radziwiłłów zaprasza wszystkich rodziców i opiekunów dzieci ze Szkółki Piłkarskiej na zebranie organizacyjno-informacyjne.

Czytaj więcej...

GLKS Relax Radziwiłłów z przyjemnością ogłasza rozpoczęcie naboru do Szkółki Piłkarskiej!

Czytaj więcej...

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem Rady Ministrów Relax Radziwiłłów postanawia wznowić zajęcia od dnia 10 maja 2020 r.  W trosce o bezpieczeństwo i zdrowie dzieci, rodziców i trenerów niezbędne jest wprowadzenie odpowiednich zmian i środków ostrożności, o których mowa w regulaminie poniżej. Dodatkowo rodziców prosimy o wypełnienie zgody na udział dziecka w zajęcia -> link

1. Obiekt GLKS Relax Radziwiłłów składa się z dwóch boisk treningowych. Obiektem z którego będziemy mogli korzystać jest również boisko Orlik przy Liceum Ogólnokształcącym w Puszczy Mariańskiej, które również składa się z dwóch boisk.
2. Maksymalna liczba osób przebywających na jednym boisku w trakcie godzin treningowych wynosi 7 osób tj. 6 zawodników i 1 trener.
3. Za kontrolę liczby dzieci uczestniczących w zajęciach odpowiedzialny jest trener.
4. W związku z przestrzeganiem zasad dystansu społecznego zostaną wydzielone specjalne strefy pozostawiania i odbioru dzieci z obiektu (strefy bezkontaktowe). Strefy będą odpowiednio oznaczone na parkingu przed żółtą barierką.
5. Obowiązuje obowiązkowa dezynfekcja rąk dla osób wchodzących i opuszczających obiekt. Klub zapewni środki dezynfekcyjne.
6. Rodzice przed treningiem powinni sprawdzać temperaturę ciała swojego dziecka. Dzieci z temperaturą powyżej 37,7 °C nie mogą uczestniczyć
w zajęciach organizowanych w klubie.
7. Zgodnie z zapisami obowiązującego rozporządzenia wyłączone zostaje korzystanie z szatni. Zawodnicy powinni przyjeżdżać na treningi przebrani i gotowi do zajęć. Dostęp do WC będzie zachowany.
8. Odstęp czasowy między grupami wchodzącymi i opuszczającymi obiekt wynosi 15 min. Prosimy o punktualność.
9. Grupy treningowe zostaną podzielone na 6-osobowe - zgodnie z zapisami Rozporządzenia.
10. Każdorazowo po zakończeniu treningu użyty sprzęt zostanie odpowiednio zdezynfekowany.
11. W trakcie zajęć rodzice nie mogą przebywać na obiekcie w związku z obostrzeniem dotyczącym ograniczenia ilości osób.

Powyższy regulamin obowiązuje wszystkie grupy. Prosimy o dokładne zapoznanie się z wytycznymi. Odpowiednie przestrzeganie przyczyni się do sprawnej organizacji zajęć w naszym klubie. Szczegółowe informacje zostaną przekazane przez trenerów. 

Harmonogram treningów dla wszystkich grup:

W niedzielę 27 marca 2022 r. odbędzie się pierwszy w historii EMKA CUP - Turniej o puchar firmy EMKA S.A.
 
Czytaj więcej...

Z uwagi na sytuację związaną na koronawirusem Zarząd GLKS Relax Radziwiłłów podjął decyzję o nieprowadzeniu treningów Szkółki Piłkarskiej i seniorów aż do odwołania.